Landschapsbeheer Flevoland

 

Van Veldhuizenbos Dronten

Van Veldhuizenbos Dronten

In Dronten is begin 2016 een groep bewoners gestart met natuurbeheer in het Van Veldhuizenbos. Deze groene vrijwilligers gaan aanvullende, kleinschalige werkzaamheden uitvoeren om de natuurwaarde van het bos te verhogen. Het reguliere beheer van het bos wordt door de gemeente uitgevoerd. Landschapsbeheer Flevoland ondersteunt de groep met kennis en gereedschap. 
Elke 2e dinsdag van de maand is er een werkdag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve in de zomer.


U bent van harte welkom om mee te helpen, voor 1 keer of voor vaker. Meldt u dan wel even aan, zodat we genoeg gereedschap en koffie/thee meenemen.

Verzamelplek

Verzamelplek

Komende agendapunten
  Zeisbrigade op Schokland Zeisbrigade op Schokland 28 september 2017 In Flevoland is sinds vorig jaar de zeisbrigade actief. Eigenaren van veldjes, boomgaarden of andere groenstroken kunnen deze zeisbrigade benaderen om (gratis) ... Zeisbrigade op Schokland   Zeisbrigade Zeisbrigade 30 september 2017 Deze zaterdag gaan we maaien bij VINDplaatsZenit in Almere Buiten. Een archeologische opgravingsplek, waar buurt- moestuinen, schooltuinen en een voedselbos. Bovendien is er ... Zeisbrigade

Datum
Dinsdag 10 oktober 2017

Locatie
Verzamelen kruising fietspaden Dronterpad/Dorpsbospad Dronten

Buurtbewoners die hun steentje willen bijdragen aan een natuurlijk beheer van dit bos kunnen zich aanmelden bij Jan Nagel nagel@landschapsbeheer.net of 0320-294939.