Landschapsbeheer Flevoland

 

Van Veldhuizenbos

Van Veldhuizenbos

In Dronten is begin 2016 een groep bewoners gestart met natuurbeheer in het Van Veldhuizenbos. Deze groene vrijwilligers gaan aanvullende, kleinschalige werkzaamheden uitvoeren om de natuurwaarde van het bos te verhogen. Het reguliere beheer van het bos wordt door de gemeente uitgevoerd.

Landschapsbeheer Flevoland ondersteunt de groep met kennis en gereedschap.
Elke 2e dinsdag van de maand is er een werkdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Komende agendapunten
  Lelystad - Kwelstrook Batavia Lelystad - Kwelstrook Batavia 5 augustus 2017 In Lelystad bij Bataviastad langs de Houtribweg ligt een bijzondere natuurstrook. We werken elke 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur. Helpt u mee? We ... Lelystad - Kwelstrook Batavia   Lelystad - Bergbos Lelystad - Bergbos 14 augustus 2017 Wat begon met boomopslag verwijderen in een orchideeënveld en het verwijderen van de reuzenberenklauw, is door de jaren heen uitgegroeid tot een grote lijst van werkzaamheden, ... Lelystad - Bergbos

Datum
Dinsdag 08 augustus 2017

Locatie
Verzamelen kruising fietspaden Dronterpad/Dorpsbospad Dronten

Buurtbewoners die hun steentje willen bijdragen aan een natuurlijk beheer van dit bos kunnen zich aanmelden bij Mirjam Houweling, houweling@landschapsbeheer.net  of 0320-294939.