Landschapsbeheer Flevoland

Cursus fruitbomen snoeien Almere

Cursus snoeien fruitbomen in Almere is VOL voor dit voorjaar!

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerde bewoners in Almere, die het snoeien van fruitbomen onder de knie willen krijgen. Stad & Natuur betaalt de cursus voor deze Almeerders, waardoor de bewoners gratis kunnen deelnemen. 

Deze cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkgedeelte. Voor de praktijk organiseren we snoeidagen, waarbij de cursisten in een boomgaard gezamenlijk de snoeiklus oppakken. De cursus is bedoeld voor geïnteresseerde bewoners in Almere die het snoeien van fruitbomen onder de knie willen krijgen. 

De twee theorieavonden zijn op maandag 13 maart en 20 maart. Deze worden gegeven in de Weidezaal op het kantoor van Stad & Natuur op de Kemphaan, Kemphaanstraat 1, Almere, van 19.30  tot 22.00 uur. De praktijkochtenden vinden plaats op zaterdagochtend  25 maart en 8 april van 9.00 tot 13.00 uur. De locatie van de praktijklessen wordt nader vastgesteld.

Voor aanmelding en inlichtingen kunt u contact opnemen met Tiem van Veen

e-mail:                   veen@landschapsbeheer.net

telefoon:                0320-294939