Landschapsbeheer Flevoland

Workshop Kleinfruit snoeien

Workshop kleinfruit snoeien
Landschapsbeheer Flevoland kan op aanvraag een workshop kleinfruit snoeien voor u organiseren. Onder kleinfruit wordt verstaan rode, witte en zwarte bessen, kruisbessen, bramen en frambozen. Kleinfruit snoeien is nodig om het daarop volgend jaar een goede oogst te kunnen krijgen. Tijdens de workshop worden de snoeitechnieken voor de verschillende soorten besproken. Daarna wordt er samen gesnoeid.

Voor wie?
Volkstuinverenigingen
- Plaatselijke beheergroepen

Kosten
300 euro voor een groep van maximaal 15 deelnemers

Datum en tijd
De datum voor de workshop wordt in overleg met u en de begeleider nader bepaald. De beste tijd om kleinfruit te snoeien is in de periode tussen 1 november en 15 maart.

Voor vragen en opgave bij Tiem van Veen veen@landschapsbeheer.net  of  0320-294939