Landschapsbeheer Flevoland

29 juni 2017
 

Behoud de es in Flevoland!

Behoud de es in Flevoland!

“Je ziet steeds meer essen met dode takken. Dit is het gevolg van de essentaksterfte. Behoud de es waar het kan en verwijder aangetaste bomen waar het nodig is,” zegt Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland. Het is belangrijk om alleen die essen te vellen, die veiligheidsrisico’s opleveren bij wegen en paden. Bomen op gunstige locaties zonder veiligheidsrisico’s kunnen blijven staan. Er is nog weinig bekend over het herstelvermogen van aangetaste essen. Daarom is het van belang om licht aangetaste bomen te sparen. We willen de es niet missen op de kleibodem van Flevoland.

De infectie door deze schimmel via de wind vindt elk jaar opnieuw plaats. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom uiteindelijk, vaak door secundaire aantasting door schimmels” legt Lodewijk uit. “Sinds de allereerste signalen van essentaksterfte in Nederland een kleine tien jaar geleden, is de ziekte inmiddels overal zichtbaar in Flevoland. Sommige essen zijn in staat om ieder jaar de ziekte af te weren, ze staan er vitaal bij. Deze bomen zijn waarschijnlijk in meer of mindere mate resistent. Die moeten uiteraard gespaard worden bij de bestrijding van de ziekte” bepleit de bomendeskundige. “Alle essen uit voorzorg kappen is niet verstandig als we de es voor Flevoland willen behouden. Bomen met (deels) resistentie zijn een toekomstige zaadbron en kunnen stekmateriaal leveren, waaruit uiteindelijk een nieuwe populatie vitale essen kan ontstaan. Als er gekapt moet worden is het dus belangrijk om gezonde en redelijk gezonde bomen te laten staan. Nu de bomen in blad staan, is de mate van aantasting goed te zien” besluit Lodewijk. Ook is het belangrijk om te letten op holtes in bomen. Die zijn van belang voor vleermuizen. Als er een holte in de stam zit is het een optie om de takken af te zagen en de stam te laten staan. ”Als we dit nu goed aanpakken, hoeven we de es hopelijk niet te gaan missen in Flevoland”.