Landschapsbeheer Flevoland

14 december 2016
 

Bevers in 2016 in Flevoland

Bevers in 2016 in Flevoland

Bevers tellen
We weten weer hoeveel beverburchten in 2016 in Flevoland bezet waren. Groene vrijwilligers zijn al 17 jaar actief met deze telling.

Inventarisatie beverburchten

De knaagsporen in de winter aan de bomen vallen erg op.  De bekende zandlopervormige inkeping bij een omgeknaagde boom en grove spaanders rond de plaats waar de bever heeft geknaagd. In de winter is ook de beverburcht vrij eenvoudig te vinden. Voordat er een burcht is, is er vaak eerst alleen een hol. Deze zijn veel lastiger op te sporen.

Binnen de gemeente Lelystad liggen ongeveer de helft van alle Flevolandse beverburchten (in 2016 totaal 62). De meeste burchten hebben een sterke binding met de grote vaarten. Binnen de bebouwde kom van Lelystad wordt een toename aan beveractiviteit waargenomen. Het lijkt erop dat de bever ook het leefgebied van de stad langzaamaan gaat bezetten, omdat de meest ideale plekken al bezet zijn.

Bevers tellen in de zomer

In de zomer zijn de vrijwilligers actief om de bevers zelf te tellen. In de schemer wordt er gepost bij burchten, waarvan vermoed wordt dat ze bewoond zijn. Dit betekent geduldig wachten: hoeveel dieren zouden er uit de burcht komen? Zijn er al jongen?  Lees over of bekijk de avond van een beverteller