Landschapsbeheer Flevoland

14 april 2015
 

Boerenzwaluwen krijgen plek onder bruggen in Dronten

Boerenzwaluwen krijgen plek onder bruggen in Dronten

Het is voorjaar en veel vogels komen uit Afrika weer terug om in Nederland te broeden. Zo ook de boerenzwaluw, die inmiddels al op verschillende plaatsen in Flevoland is gesignaleerd.
Nu broeden deze vrolijke vliegenvangers veelal op boerderijen in het buitengebied. In de stad is de boerenzwaluw niet erg bekend als broedvogel. Maar omdat we weten dat boerenzwaluwen vanwege de veiligheid ook graag onder bruggen broeden, ligt daar een kans om deze sierlijke vogel ook in de stad te krijgen. Vandaar dat Landschapsbeheer in samenwerking met de Gemeente Dronten op een aantal plaatsen kunstnesten voor boerenzwaluwen heeft opgehangen. We zijn benieuwd of de zwaluwen deze kunstnesten ook gaan vinden en bewonen. Ook bij een aantal bruggen in het buitengebied zijn kunstnesten geplaatst om de boerenzwaluw een veilige plek te bieden voor hun eieren en jongen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland,
Jan Nagel 0320-294939.