Landschapsbeheer Flevoland

30 januari 2013
 

Compost als lokaal product.

Compost als lokaal product.

Compost is een gewilde meststof in de landbouw. Compost heeft niet alleen een bemestende waarde voor de bodem, maar verbetert ook de structuur en is de motor voor een goed ontwikkeld bodemleven. Door lokale samenwerking is het niet meer nodig om compost van ver aan te voeren.

Bloeiende akkerranden
Met het grootschalige akkerranden project in Flevoland stimuleert de agrarische sector de natuurlijke plaagbestrijding.  Kilometers bloeiende berm en talud langs agrarische percelen kunnen bij goed beheer een wezenlijke bijdrage leveren aan de plaagbestrijding in de gewassen. .De bloeiende randen vormen ook nog eens een prachtige dooradering van het agrarisch cultuurlandschap.

Twee deelnemers binnen het project hebben dit jaar het maaisel van hun taluds verwerkt tot compost en weer als bemesting op de akker gebruikt. Een compost, waarin door de lokale herkomst storende elementen als steentjes, glas- plastic- en aluminiumfoliedeeltjes ontbreken.

Lokaal gewonnen, lokaal verwerkt en lokaal toegepast moet de drieslag zijn, waarmee natuur, landbouw en landschap elkaar weer versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compost verbetert niet alleen de bodem maar ook de natuurwaarde van slootkanten enbermen die het agrarisch cultuurlandschap dooraderen