Landschapsbeheer Flevoland

10 april 2017
 

Deelnemers fruitbomen snoeien krijgen certificaat

Deelnemers fruitbomen snoeien krijgen certificaat

Dit voorjaar is in Almere een cursus fruitbomen snoeien gestart. Deze cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkgedeelte en werd op zaterdag 8 april feestelijk afgesloten met een praktijkdag waarop de 16 deelnemers hun certificaat krijgen. Landschapsbeheer Flevoland organiseert in opdracht van Stad & Natuur Almere snoeidagen, waarbij de cursisten gezamenlijk een snoeiklus oppakken. De cursus is bedoeld voor geïnteresseerde bewoners in Almere die het snoeien van fruitbomen onder de knie willen krijgen.

Na de theorieavonden waren er ook twee praktijkdagen. De ervaring leert namelijk dat theorie belangrijk is, maar dat men het snoeien van fruitbomen voornamelijk leert door het zelf in de praktijk te doen. De laatste ochtend was 8 april bij Kinderboerderij den Uylpark. Daar staan appelbomen die door de groep onderhouden gaan worden. Liesbeth Bronkhorst van Stad & Natuur en Tiem van Veen van Landschapsbeheer Flevoland overhandigden de deelnemers een certificaat en een leuk presentje.

Fruitboombrigade
Na deze cursus kunnen de deelnemers zelf aan de slag. Landschapsbeheer Flevoland gaat dit jaar nogmaals een praktijk dag organiseren, waar deelnemers uitgenodigd worden om mee te snoeien. Stad & Natuur heeft op verschillende locaties fruitbomen staan die jaarlijks onderhouden moeten worden. Ook deelnemers die eerder met de cursus fruitboom snoeien hebben meegedaan kunnen die dag meedoen. Door verschillende gezamenlijke praktijkdagen te organiseren probeert Landschapsbeheer Flevoland samen met geïnteresseerde deelnemers een fruitboombrigade Almere op te bouwen, van steeds meer ervaren snoeiers, die vele fruitbomen in Almere kunnen onderhouden.