Landschapsbeheer Flevoland

18 december 2014
 

Flevolandse akker- en weidevogels stabiel in 2014

Flevolandse akker- en weidevogels stabiel in 2014

Op 17 december overhandigde Geert Gielen van Landschapsbeheer Flevoland het jaarverslag Weide- en Akkervogelbescherming aan de Statenleden van de Provincie Flevoland. De Statenleden hebben er in het verleden voor gezorgd dat Landschapsbeheer Flevoland financiën kreeg om de beschermingswerkzaamheden te coördineren. Het jaar 2014 was voor de weide- en akkervogelbeschermers een goed jaar. In tegenstelling tot de landelijke trend nam het aantal broedparen niet af, maar juist iets toe. Ook het aantal succesvolle nesten was dit jaar relatief hoog.
Weidevogelvrijwilligers zoeken in het voorjaar nesten van weide- en akkervogels en markeren deze, zodat ze zichtbaar zijn voor de boer. De boeren zijn dan nog volop bezig met de voorjaarswerkzaamheden op het land, terwijl weidevogels vaak al op de eieren zitten te broeden. Door bij het zaaien, poten en maaien om nesten heen te werken of deze te verplaatsen, zijn dit voorjaar ruim 450 nesten gespaard gebleven, nesten die anders verpletterd zouden zijn door de grote landbouwmachines.
In totaal hebben de vrijwilligers in 2014 983 nesten gevonden, waarvan 74% is uitgekomen. Een prachtig resultaat. Verlies van legsels door predatie door bijvoorbeeld kraaien of vossen was met 7,5 % eigenlijk niet noemenswaard. Naast alle inspanningen van de boeren om nesten te sparen, hebben de vrijwilligers ruim 2350 uren aan beschermingsactiviteiten besteed. Daarmee leveren de boeren en deze vrijwilligers een enorm belangrijke bijdrage aan natuur en landschap buiten de natuurgebieden.
Voor belangstellenden is het rapport te downloaden via http://www.landschapsbeheer.net/projecten/ruimte-voor-plant-en-dier/project/weidevogelbescherming/14

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland,
Jan Nagel 06-27297697.