Landschapsbeheer Flevoland

6 februari 2012
 

Fruitteelthagen, waardevol voor fruitteler en landschap

Fruitteelthagen, waardevol voor fruitteler en landschap

Subsidie voor (her)plant
Landschapsbeheer Flevoland zoekt grondeigenaren die hagen willen herplanten of de landschappelijke en ecologische waarde van hun hagen willen vergroten in de fruitteeltgebieden van Marknesse, Kraggenburg  en Dronten. Landschapsbeheer geeft hiervoor subsidie en beheer- en plantadviezen. Er is nog ruimte in de subsidieregeling.

De fruitteeltgebieden in de omgeving van Dronten, Marknesse en Kraggenburg vormen een karakteristiek landschap met hagen van zwarte elzen en andere boomsoorten. In tegenstelling tot het verder zo open Flevolandse landschap zijn deze gebieden kleinschalig en besloten. De hagen vormen mede daardoor een cultuurhistorisch en ecologisch waardevol onderdeel van het landschap in Flevoland. Veel hagen zijn samen met de fruitbomen verdwenen. Door het rooien verandert het landschap sterk van karakter. De beslotenheid die zo bijzonder is in Flevoland verdwijnt en daarmee verdwijnt ook de herkenbaarheid van dit landschap. Landschapsbeheer wil met het project ‘Fruitteelthagen’ een eerste aanzet geven om dit fruitteeltlandschap te herstellen.

Het project richt zich op alle grondeigenaren in de oorspronkelijke fruitteeltgebieden. Op plekken waar de hagen verdwenen zijn, wil Landschapsbeheer hagen aanplanten van inheemse soorten. Deze hagen bieden leefruimte en voedsel aan allerlei vogels, kleine zoogdieren en insecten. Welke soort of dat er meerdere soorten worden geplant wordt in overleg bepaald. Behalve zwarte els kan bijvoorbeeld ook haagbeuk gekozen worden. Hagen van uitheemse soorten, zoals coniferen, kunnen geveld en vervangen worden. Naast het advies is een subsidie tot maximaal € 1.250,- beschikbaar. Indien uw aanmelding voor 14  februari bij Landschapsbeheer binnenkomt kan er deze winter nog gestart worden met de aan-plant.

Voor verdere informatie of deelname aan het project kunt u contact opnemen met Lodewijk van Kemenade of Tiem van Veen, flevoland@landschapsbeheer.net of via 0320 - 294939.