Landschapsbeheer Flevoland

16 juni 2014
 

Gehakkelde aurelia, dagpauwoog en icarusblauwtje van harte welkom

Gehakkelde aurelia, dagpauwoog en icarusblauwtje van harte welkom

Henk Groot woont in de flat aan de Twickellaan en is daar voorzitter van de bewonerscommissie. Op 16 juni was de opening van de Vlindertuin, een project dat Henk samen met zijn medebewoners van de grond heeft gekregen.

“Iemand uit de flat aan de Twickellaan had een idee om in de gemeenschappelijke tuin een waterpartij te maken. Ik was gelijk enthousiast en met een aantal actieve bewoners bracht ik dit naar de gemeente, maar het plan stuitte op grote bezwaren wat betreft onderhoud en kosten. Jammer.

Tot ik op de Nieuwjaarsontmoeting van Almere Buiten iemand van Landschapsbeheer Flevoland ontmoette. We raakten aan de praat en kwamen op een andere invulling: een vlindertuin. Hiermee ging ik weer naar het gebiedsteam van gemeente Almere. Gebiedsmanager Olaf de Koning en wijkregisseur Johan Terpstra waren gelijk enthousiast en toen ging het snel. In ruim een jaar tijd werd, met medewerking van de gemeente, Landschapsbeheer en Bogaert groenbeheer de Vlindertuin ontworpen en aangelegd.

Zelfs een aantal bewoners van de flat hebben geholpen, best knap als je bedenkt dat wij allemaal tussen de 60 en 93 jaar oud zijn. Er staan nu veel kleurige planten met nectar om vlinders te lokken.

Hopelijk fladderen hier binnenkort vlinders zoals de gehakkelde aurelia, de dagpauwoog, en het Icarusblauwtje rond. Aan alle Almeeders: kom vooral eens kijken. U vindt de tuin aan de voorkant van de flat aan de Twickellaan, bij de onderdoorgang over het pad naar de Lage Vaart. Aan het eind van de tuin ziet u links de Vlindertuin.”