Landschapsbeheer Flevoland

9 september 2013
 

Gemeente Dronten genomineerd voor Juichwilg-trofee van Landschapsbeheer Nederland

Gemeente Dronten genomineerd voor Juichwilg-trofee van Landschapsbeheer Nederland

Twaalf gemeenten zijn genomineerd voor de Juichwilg-trofee van Landschapsbeheer Nederland. Op vrijdag 4 oktober 2013 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ van Landschapsbeheer Nederland. De gemeente die er volgens de vakjury als beste in is geslaagd de brug te slaan tussen burger en Brussel, ontvangt de Juichwilg. De winnende gemeente laat als geen ander zien hoe zij de kwaliteit van het landschap samen met bewoners vergroot, waarmee zij invulling geeft aan de uitgangspunten van de Europese Landschapsconventie.

Genomineerde gemeenten
De twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer van het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland nomineren de volgende gemeenten:
1. Dronten, genomineerd door Landschapsbeheer Flevoland
2. Winsum, genomineerd door Landschapsbeheer Groningen
3. Leeuwarden, genomineerd door Landschapsbeheer Friesland
4. Midden-Drenthe, genomineerd door Landschapsbeheer Drenthe
5. Raalte, genomineerd door Landschap Overijssel
6. Winterswijk, genomineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland
7. Bunschoten-Spakenburg, genomineerd door Landschap Erfgoed Utrecht
8. Bergen, genomineerd door Landschap Noord-Holland
9. Leerdam, genomineerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland
10. Middelburg, genomineerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland
11. Eindhoven, genomineerd door Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap
12. Weert, genomineerd door Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg

De genomineerde gemeenten realiseren concrete resultaten in het landschap en sluiten aan bij de beleving van bewoners. Ze zijn voorloper van of voorbeeld voor de collectieve en integrale aanpak van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en stimuleren samenwerking tussen gebiedspartijen zoals boeren en vrijwilligers.

De Juichwilg
De Juichwilg is als symbool voor ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ gekozen omdat wilgen karakteristiek zijn voor het Nederlandse landschap en het knotten ervan een zeer kenmerkende beheeractiviteit van mensen is. Met het uitreiken van de Juichwilg wil Landschapsbeheer Nederland het belang van gemeenten voor landschap en cultuurhistorie onderstrepen. Naast de trofee ontvangt de winnende gemeente een bedrag van € 5.000,- , uit te geven aan een project op het gebied van cultuurhistorie.

Jury
De Juichwilg wordt uitgereikt door juryvoorzitter prof. Th. Beckers, voorzitter van Landschapsbeheer Nederland op het symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ op 4 oktober in Putten. Andere juryleden zijn de heer A. de Kruijf, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de heer H. Kieft, Netwerk Platteland en de heer P. Boogaert, Regionaal Landschap West-Vlaanderen.

Symposium ‘Het Landschap ben Je Zelf’
Vrijdag 4 oktober 2013 van 10.00 tot 13.30 uur (inclusief lunch).
Landgoed De Vanenburg in Putten (Gelderland).
Deelname is kosteloos.