Landschapsbeheer Flevoland

14 november 2016
 

Gemeente Dronten maakt werk van essentaksterfte

Gemeente Dronten maakt werk van essentaksterfte

De aantasting van essen door essentaksterfte neemt in Flevoland zichtbaar toe. Deze ziekte vormt een serieuze bedreiging voor de instandhouding van de erfbeplantingen, omdat deze singels voor een groot gedeelte uit essen bestaan. De gemeente Dronten hecht groot belang aan gezonde erfsingels. Daarom heeft zij Landschapsbeheer Flevoland gevraagd om bewoners van erven in het buitengebied hierover te adviseren.

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel, waarvan de sporen door de wind worden verspreid. Reden waarom de ziekte zich snel kan verspreiden. De verschijnselen van de ziekte zijn te zien op blad, takken en stam. De aantasting begint bij de blad- en takaanzet. Als een tak rondom is aangetast, sterft deze af. Of de infectie doorzet, hang af van de mate van resistentie van de boom. Om die reden is het niet verstandig om bomen met een lichte aantasting preventief te kappen.

Resistent
Nakomelingen van deze bomen zijn mogelijk resistent tegen de schimmelaantasting en daarmee van belang voor de toekomst van de es. Bomen met een zware aantasting en veel dood hout vormen een risico voor de directe omgeving. In dat geval is kappen van de boom de enige oplossing.

Gratis advies op maat
In de afgelopen jaren heeft Landschapsbeheer Flevoland veel ervaring opgedaan met essentaksterfte. Bij het geven van advies volgen we het ‘Praktijkadvies Essentaksterfte’ van de VBNE (vereniging van bos- en natuureigenaren) en maken we gebruik van onze eigen jarenlange praktijkervaring  in de Flevolandse situatie. Voor bewoners van erven in het buitengebied van gemeente Dronten is het advies over essentaksterfte gratis. Gemeente Dronten financiert dit advies.

Voor advies op locatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, telefoonnummer(0320) 294939 of via mail veen@landschapsbeheer.net