Landschapsbeheer Flevoland

10 juli 2013
 

Kikkers en padden in de put

Kikkers en padden in de put

Zeewolde maakt straatkolken diervriendelijk
De gemeente Zeewolde gaat 475 straatkolken aanpassen zodat dieren die in de kolken terecht zijn gekomen niet doodgaan, maar er zelfstandig uit kunnen klimmen. Landschapsbeheer Flevoland feliciteert de gemeente met dit fantastische initiatief.  Een initiatief dat navolging verdient.

In Nederland komen jaarlijks grote aantallen amfibieën en andere dieren in straatkolken terecht. Tijdens de voorjaarstrek, tijdens de terugtocht van het voortplantingswater naar het woongebied in de zomer en grote aantallen jonge kikkers, padden en salamanders, op zoek naar een woongebied op land.  Hierbij volgen ze vaak straat- en stoepranden en komen zo onbedoeld in de kolken terecht. De amfibieën kunnen door de hoge gladde wanden er niet uit en sterven uiteindelijk in de kolk of worden met instromend regenwater meegevoerd naar het centrale rioolstelsel.Zogenaamde kikkerstrips (stroken geperforeerd metaal) stellen amfibieën en andere dieren in staat uit de put te klimmen.

Tjeerd Krist, directievoerder in Zeewolde: “Wij willen een positieve bijdrage leveren om massale sterfte van padden in Zeewolde te voorkomen”. De gemeente is geïnspireerd door een onderzoeksrapport van RAVON (in te zien en te downloaden via www.ravon.nl). In een proefopstelling heeft RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) met levende dieren met deze strip goede ervaringen opgedaan. De gemeente Zeewolde zet hiermee een hele goede stap om het probleem van amfibieënsterfte (en van andere kleine dieren) in straatkolken op te lossen.

foto gemaakt door Waternet