Landschapsbeheer Flevoland

15 december 2016
 

Klik, wat loopt daar door de tuin?

Klik, wat loopt daar door de tuin?

In de periode maart-december 2016 hebben in tuinen in Lelystad een week lang wildcamera’s gehangen. Camera’s die reageren op bewegingen en dan 30 seconden filmopnames maken. Daarmee is een beeld te krijgen welke diersoorten er in een tuin aanwezig zijn en in het bijzonder ’s nachts.

Egel echte tuinsoort
De egel blijkt een trouwe gast te zijn aan tuinen. In bijna een kwart van alle tuinen is de soort waargenomen. Omdat een deel van de onderzoeksperiode  in de winterslaapperiode valt, is het dus aannemelijk dat dit percentage in het echt groter is. De egel is dus een echte tuinsoort!

Vos bezoekt tuinen aan rand van de stad
In een van de vijf tuinen is de vos gespot. Het illustreert dat de soort veel meer in de tuinen voorkomt dan menigeen vermoedt. Dat de vos vooral aan de randen van de stad de tuinen bezoekt wordt geïllustreerd aan de hand van kaart.

Lelystad bunzingrijk
De bunzing komt in bijna een op de zes tuinen voor. Met name tuinen die in het bezit zijn van een vijver waar de bunzing prooien als bruine kikker kan scoren, zijn populair. Lelystad is daarmee een van de bunzingrijkere gebieden van Nederland. De combinatie bosopstanden, water, tuinen is voor de bunzing gunstig. Voldoende dekking en voedsel (vogels en amfibieën) om het jaarrond goed te kunnen overleven.

De overige soorten zijn min of meer toevallig. Een camera die de watergang achter de tuin in beeld had, nam een daar  toevallige langs zwemmende muskusrat op. In de tuin met een konijn waren wel meerdere dieren aanwezig. Met de wildcamera’s is echter lastig te bepalen hoeveel dieren daadwerkelijk aanwezig zijn. 

Filmpjes