Landschapsbeheer Flevoland

15 juli 2013
 

Koevinkjes in opmars

Koevinkjes in opmars

Bermbeheer gunstig voor vlinderstand

Het gemeentelijk bermbeheer in de oostrand van de Noordoostpolder levert niet
alleen veel bijzondere plantensoorten op, maar heeft ook een sterk positief effect op het voorkomen van een aantal vlindersoorten. Gerard Eggens telde vorige week tijdens een inventarisatieronde aan de Hopweg in het Kuinderbos ruim 2500 koevinkjes, een vlinder die graag in ruig gras leeft.

Het grote aantal koevinkjes is verrassend. Deze gunstige ontwikkeling is een direct gevolg van het bermbeheer in dit gebied. De bermen worden twee maal per jaar gemaaid en afgevoerd. In overleg blijven bij elke maaironde bloemrijke stroken staan. Vlinderaars noemen deze stroken nectarkroegen. Hier vinden de vlinders de nectar die voor hen van levensbelang is. Voor de voortplanting van een aantal vlindersoorten is het belangrijk dat er ook voldoende lang gras blijft staan om hun eitjes af te zetten en waar de rupsen voedsel vinden en een plek om te verpoppen. In voorgaande jaren werd het gras rond alle bomen kort gemaaid. De laatste paar jaar blijft om en om de helft van de boomvoeten ongemaaid. Deze werkwijze levert een ideale schuilplaats op voor vlinders die voor hun ontwikkeling aan lang gras gebonden zijn. Gerard vond niet alleen duizenden koevinkjes, maar ook tientallen grote dikkopjes, bruine zandoogjes en bonte zandoogjes.
Om deze vlinders het hele seizoen van voldoende nectar te voorzien, worden delen van de berm niet gemaaid. Vooral die delen waar klaversoorten en brunel staan. Brunel is een paars bloeiend bloempje dat ook wel bijenkorfje wordt genoemd. Als het is uitgebloeid lijkt het bloemhoofdje van bovenaf gezien wel wat  op een traditionele bijenkorf. Met hun lange roltong kunnen de vlinders de nectar uit de bloemen zuigen.
Dit aangepaste bermbeheer levert niet alleen een keur aan vlinders op, maar ook nog een besparing omdat jaarlijks steeds maar de helft van de boomvoeten gemaaid hoeft te worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland,
Tiem van Veen, 0320- 294939.