Landschapsbeheer Flevoland

20 augustus 2014
 

Natuurhooi voor kleinschalige natuurontwikkeling

Natuurhooi voor kleinschalige natuurontwikkeling

Deze zomer heeft Landschapsbeheer Flevoland kruidenrijk hooi geoogst in de berm van de Uiterdijkenweg in Noordoostpolder. De grote soortenrijkdom van deze bermen maakt dit hooi zeer geschikt als zaadbron voor herinrichting van bermen, sloottaluds, taluds van nieuw aangelegde poelen en om het op geschikte  plekken uit te leggen in nieuwe natuurterreinen. Er zijn nog ca. 60 pakjes hooi tegen een geringe vergoeding beschikbaar.

Het mengsel is gehooid onder de meest ideale weersomstandigheden en daarmee goed droog. Het hooi is vervolgens geperst en met sisal gebonden in de klassieke pick-up baaltjes van ruim 20 kg. De soortenrijkdom is uniek. In deze bermen komen ca. 290 verschillende plantensoorten voor. Van veel soorten is het zaad in deze baaltjes aanwezig. Enkele bijzondere soorten die er zeker in zitten zijn: geelhartje, stijve ogentroost en ratelaar. Meer algemene soorten zijn rolklaver, brunel, smalle weegbree, vertakte leeuwentand, pinksterbloem en avondkoekoeksbloem. Naast algemene grassen als raaigras, timotee, veldbeemd en zwenkgras, bevat het ook kamgras en veel reukgras. Deze laatste grassoort bevat veel cumarine. Deze stof zorgt voor de zo kenmerkende hooigeur.

De kans dat het hooi ook zaad van rietorchis bevat is vrij groot, want er groeien vele orchideeën in deze bermen. Maar als dit zaad aanslaat, dan duurt het nog tenminste drie jaar voordat er bloeiende rietorchissen verschijnen.
Dit natuurhooi is geschikt voor natuurontwikkeling op kalkrijke gronden. Met een baaltje hooi kan ca. 100 m2 worden ingezaaid. Het hoeft niet aaneensluitend uitgelegd te worden. Ook kunnen er plekken van enkele tientallen m2 verspreid over het terrein mee bedekt worden. Vanuit deze plekken kunnen de soorten zich dan op termijn over het gebied gaan verspreiden.

Organisaties of particulieren die binnen Flevoland de mogelijkheid hebben om op onbegroeide kalkrijke plekken dit hooi uit te leggen kunnen contact opnemen met Tiem van Veen Landschapsbeheer Flevoland, tel. 0320-294939.