Landschapsbeheer Flevoland

6 oktober 2014
 

Natuurwerkdag voor bedrijven

Natuurwerkdag voor bedrijven

Als bedrijf meedoen aan de jaarlijkse natuurwerkdag is een leuke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Juist ook voor bedrijven die graag op hun eigen terrein iets voor de natuur willen doen. Landschapsbeheer Flevoland biedt gratis begeleiding bij het maken van plannen en de uitvoering ervan tijdens een (natuur)werkdag.

Traditioneel valt de landelijke natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november. Voor bedrijven is een zaterdag vaak niet handig, een doordeweekse dag is praktischer om met elkaar buiten de handen uit de mouwen te steken. Vandaar het aanbod van Landschapsbeheer om bedrijven dit najaar een alternatieve natuurwerkdag aan te bieden.

Wat kunt u van ons verwachten? Eerst gaan we met u om tafel om ideeën te genereren wat voor werkzaamheden we gezamenlijk gaan uitvoeren. Vaak zijn eenvoudige aanpassingen al voldoende om de natuurwaarde van een stuk(je) van het terrein te verhogen. Denk daarbij aan een paddenpoel, een
vlindertuin of vogelbosje of nog eenvoudiger het ophangen nestkasten voor vogels of vleermuizen. Landschapsbeheer heeft ideeën genoeg voor beheer en inrichting, zowel voor bedrijven die weinig ruimte op hun terrein hebben als voor bedrijven die juist een groter stuk grond tot hun beschikking hebben. Vervolgens biedt Landschapsbeheer begeleiding om met de medewerkers gedurende een dag de plannen tot uitvoering te brengen.

Voor de eerste 5 bedrijven die zich melden is in 2014 het advies en de begeleiding gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arda van der Lee, vanderlee@landschapsbeheer.net  of 0320-294939.