Landschapsbeheer Flevoland

25 september 2012
 

Oktober is de tijd om de poel te schonen

Oktober is de tijd om de poel te schonen

Een gezonde poel krioelt van het leven. Om te kunnen blijven genieten van het spiegelende water van een poel en deze voor dieren geschikt te houden, moet het oppervlak van de poel grotendeels onbegroeid blijven en het water helder. Hiervoor is goed onderhoud van de poel noodzakelijk. Maar op welk tijdstip moeten de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd? En hoe kunt u dat het beste uitvoeren? In de folder “Poelen in Flevoland, noodzaak tot onderhoud” kunt u dat lezen.  Deze folder kunt u gratis aanvragen bij Landschapsbeheer Flevoland via het telefoonnummer  0320-294939 of bestellen via de mail: www.landschapsbeheer.net


In Flevoland worden in het agrarische gebied, aan de rand van een akker of op het erf steeds meer poelen aangelegd. Poelen dienen als leef- en voortplantingsgebied voor kikkers, padden, salamanders en insecten zoals libellen. Kleine zoogdieren kunnen de poel als drinkplaats gebruiken en zwaluwen verzamelen er modder om hun nest te bouwen.

Periodiek onderhoud van de poel is nodig om ervoor te zorgen dat de poel tot in lengte van dagen door deze dieren gebruikt en bewoond kan worden. Zo is de maand oktober bijvoorbeeld zeer geschikt om de poel te schonen. De meeste padden en kikkers hebben dan de poel verlaten om te overwinteren. De kikkers en padden die er nog wel in zitten zijn nog voldoende mobiel om een andere, gunstige plek te zoeken. Dit schonen kan bij kleine poelen handmatig worden gedaan met een sloothaak. Bij grotere poelen kan machinaal gewerkt worden.

Heeft u vragen over het onderhoud van een poel, of wilt u een nieuwe poel aanleggen, dan kunt u contact opnemen met Tiem van Veen op het telefoonnummer: 0320-294939.