Landschapsbeheer Flevoland

27 juni 2014
 

Onderzoek naar essentaksterfte in Flevoland

Onderzoek naar essentaksterfte in Flevoland

In Flevoland is sinds een aantal jaren een nieuwe boomziekte aanwezig. Essentaksterfte is een ziekte die een boom verzwakt en dodelijk kan zijn voor de boom. Langs wegen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door afgevallen dode takken. In de Noordoostpolder heeft de gemeente daarom Landschapsbeheer Flevoland gevraagd om ook in 2014 alle essenlanen langs de wegen en de bosranden te bekijken op ziekteverschijnselen. Deze weken kunt u dus iemand van Landschapsbeheer tegenkomen die zeer geïnteresseerd naar de toppen van de bomen tuurt. Niet naar vogels of nesten, maar naar de takken en bladeren om vast te stellen of de boom is aangetast.

Bijna 7000 bomen in de lanen en circa 15 kilometer bosrand worden bekeken. Een hele klus. De bomen waarbij de aantasting ernstiger is krijgen een gekleurde stip (geel of oranje). Ook zijn er bomen met een blauwe stip te vinden, dit zijn bomen waarin roofvogels of spechten nestelen of die door vleermuizen worden gebruikt om te slapen. Deze bomen mogen niet worden gekapt, alleen de dode takken kunnen worden verwijderd.

Essentaksterfte treft alleen essen. Er is geen remedie tegen de ziekte bekend. De ziekte wordt veroorzaakt door de essenschimmel . Deze schimmel verspreidt zich via sporen door de lucht. Er zijn nog geen resultaten uit het onderzoek van dit seizoen bekend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland,
Lodewijk van Kemenade kemenade@landschapsbeheer.net  of 0627308916.