Landschapsbeheer Flevoland

9 december 2014
 

Re-integreren in de natuur

Re-integreren in de natuur

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij Landschapsbeheer Flevoland onderhoudsklussen in de natuur uitvoeren in het kader van re-integratie in het arbeidsproces. Landschapsbeheer biedt re-integratieplaatsen aan in de natuur voor werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte, tijdelijke werkplek voor werknemers als onderdeel van een re-integratie traject. Een traject op maat met fysiek werk in de buitenlucht, in een groene omgeving om zo weer arbeidsritme op te bouwen en om de capaciteiten van de werknemer weer te benutten.

Werken in de natuur, voor jezelf én voor de natuur is een sterke combinatie. De werkzaamheden zijn zeer divers en volgen de seizoenen. In de herfst en winter bijvoorbeeld het snoeien van bomen en struiken, het knotten van wilgen, het bos dunnen en opslag verwijderen. De takken verwerken in rillen, waardoor geschikte locaties ontstaan voor vogels om te nestelen en schuil- en overwinteringsplekken voor kleine zoogdieren en insecten. Een andere klus is poelen schonen door met de zeis te maaien en uit te harken. Dit maaisel wordt op een hoop gezet als geschikte schuilplek voor amfibieën en kleine zoogdieren. Of er kunnen bomen en struiken worden aangeplant, afkomstig uit de oorspronkelijk wilde populatie. In lente en zomer bestaat het werk vaak uit maaien met de zeis en afvoeren.
Landschapsbeheer Flevoland biedt een

Werkgevers én werknemers die op zoek zijn naar een geschikte, tijdelijke werkplek voor werknemers als onderdeel van een re-integratie traject kunnen bij Landschapsbeheer een informatieve folder aanvragen. Bellen of mailen voor informatie kan ook. kemenade@landschapsbeheer.net of 0320-294939.