Landschapsbeheer Flevoland

3 september 2013
 

Zover je keek was er niks.

Zover je keek was er niks.

 Nieuw boek met verhalen over de ontginning van Flevoland

Flevoland is het resultaat van het grootste inpolderingsproject ooit: het Zuiderzeeproject. Duizenden mannen trokken in de vorige eeuw naar de drooggevallen zeebodem om te werken aan het bewoonbaar maken van de nieuwe polders. En dat roept interessante vragen op. Hoe zag de drooggevallen zeebodem eruit? Wat groeide er als eerste? Wanneer en hoe kwamen er dieren naar het nieuwe land? Hoe is het om te boeren op pas drooggevallen zeebodem en hoe zag het jonge landschap eruit?

Mannen op trippen bij Harderwijk in Oostelijk Flevoland, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad; (RIJP, J.van der Laan)

Landschapsbeheer Flevoland initieerde een oral history-project om antwoord te vinden op deze en andere vragen over de natuur en het landschap in de beginperiode van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Zeventig mannen en vrouwen van het eerste uur werden door vrijwilligers geïnterviewd. Ze haalden herinneringen op die nooit eerder op schrift waren gesteld, maar al die jaren bewaard waren gebleven in hun geheugen. De mooiste verhalen zijn door historica Lenie Hanse-Bolle gebundeld en van tekst voorzien in Zover je keek was er niks. Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

Op de website www.flevolandsgeheugen.nl kunt u fragmenten uit de interviews nalezen.
Heeft u interesse in dit boek? Het boek is per december 2013 beschikbaar in de boekhandel en via internet: ISBN 978- 90-821042-0-2
Prijsadvies: 17,50 euro