Landschapsbeheer Flevoland

3 juli 2017
 

Advies over essentaksterfte gemeente Dronten

Advies over essentaksterfte gemeente Dronten

In Flevoland zijn de gevolgen van essentaksterfte steeds nadrukkelijker zichtbaar. De schimmel, die deze ziekte veroorzaakt, vormt sporen die door de wind worden verspreid. Daardoor is er geen effectieve bestrijdingsmethode tegen deze ziekte. Nu de bomen weer volop in blad zitten is de mate van aantasting door essentaksterfte in de kronen goed af te lezen.

De es is ook in erfbeplantingen veel aangeplant en ook daar raken de bomen aangetast. Voor de erfbewoners is het lastig om te bepalen in hoeverre een boom is aangetast door deze ziekte en of kappen van de aangetaste bomen al nodig is. Gemeente Dronten schakelt Landschapsbeheer Flevoland in om erfbewoners van zowel bedrijfsmatig- als particulier bewoonde boerenerven te adviseren hoe om te gaan met de essen die aangetast zijn door de essentaksterfte.

Landschapsbeheer Flevoland heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze ziekte. Deze ruime ervaring en het ‘Praktijkadvies Essentaksterfte’ van de VBNE (vereniging van bos- en natuureigenaren) vormt de leidraad voor het advies.

Woont u in de gemeente Dronten en hebt u het vermoeden dat essen in uw erfbeplanting aangetast zijn door de essentaksterfte, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland. Aangetaste bomen, die voor kap in aanmerking komen, worden tijdens de schouw gemerkt. In het komende najaar kunnen deze duidelijk gemerkte bomen dan na de bladval gekapt worden.

Voor de bewoners zijn er geen kosten verbonden aan het advies. Maar het budget voor dit advies is gelimiteerd. Daarom kunt u het best op korte termijn een afspraak maken. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Telefoon:    06-27437823
E-mail:       veen@landschapsbeheer.net