Landschapsbeheer Flevoland

Het bestuur

. Metty Ebbens-Smit, voorzitter

. Jan- Eric Geersing, plv. voorzitter

. Roelof Buikema, penningmeester

. Jaap Woudstra, secretaris

. Wiliam Vercraeije

. Ingrid Veeman-Cremer