Landschapsbeheer Flevoland

 

Oral history

De visie van de ontginners en eerste bewoners op het landschap en de natuur van onze bijzondere provincie, is niet eerder vastgelegd. Reden voor Landschapsbeheer Flevoland om hier een bijzonder vrijwilligersproject van te maken. Eén van de resultaten van dit Oral History project is de publicatie van een boek met interviewfragmenten. Hoe zag de drooggevallen zeebodem eruit? Wat groeide er als eerste? Wanneer en hoe kwamen er dieren naar het nieuwe land? Hoe is het om te boeren op pas drooggevallen zeebodem en hoe zag het jonge landschap eruit? 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk van Kemenade, 0320-294936, kemenade@landschapsbeheer.net.

Zover je keek was er niets

Zover je keek was er niets

De mooiste verhalen zijn door historica Lenie Hanse-Bolle gebundeld en van tekst voorzien in Zover je keek was er niks. Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

Heeft u interesse in dit boek? Het boek is per december 2013 beschikbaar in de boekhandel en via internet: ISBN 978- 90-821042-0-2
Prijsadvies: 17,50 euro

Bekijk het resultaat van vier jaar Oral History ook op de kaart

Bekijk het resultaat van vier jaar Oral History ook op de kaart

Het unieke verhaal van de eerste bewoners en werkers van de polder. Zij zijn door vrijwilligers geïnterviewd over hun eerste ervaring met het nieuwe land en de natuur die zich ontwikkelde. Dit is met foto's en verhaal in kaart gebracht met deze pracht web kaart.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland