Landschapsbeheer Flevoland

 

Verkenning watererfgoed wordt vervolgd

Landschapsbeheer richt zich op de jonge cultuurhistorie in Flevoland. Cultuurhistorische waarde ontstaat in de loop der tijd. De tand des tijds doet haar werk en datgene wat er over blijft, bijvoorbeeld na een periode van tachtig jaar, kan beoordeeld worden op haar cultuurhistorische waarde.

In Flevoland worden kortere tijdsperiodes gehanteerd dan gebruikelijk is, omdat de oudste polder, de Noordoostpolder, de leeftijd van 80 jaar nog niet heeft bereikt. En Oostelijk en Zuidelijk Flevoland al helemaal niet. Beoordeling en waardering van dit erfgoed is nu al belangrijk omdat, hoe jong ook, er toch al veel waardevolle elementen in Flevoland zijn verdwenen. Daarom is het belangrijk dat er bewustwording ontstaat van de cultuurhistorie in Flevoland.

Landschapsbeheer heeft vorig jaar, in opdracht van het Waterschap, een verkenning van het watererfgoed in Flevoland uitgevoerd. Dit leverde een Attentielijst Watererfgoed op met daarin het watererfgoed dat de moeite waard is om te behouden. Voorbeelden van dit watererfgoed zijn loswallen, al dan niet met zwaaikom, verschillende typen stuwen en oeverconstructies. Het rapport is te vinden onder: http:// www.landschapsbeheer.net/projecten/ bakens-in-de-tijd/project/aandachtvoor-erfgoed/143.

Voor dit jaar staat een uitwerking van deze verkenning op de rol. Nu worden de objecten op deze lijst nader bekeken en wordt de waarde van deze objecten bepaald met behulp van waarderingscriteria die zijn gebaseerd op criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Met de gegevens kan het waterschap gefundeerde keuzes maken welke elementen bewaard blijven en welke elementen vervangen kunnen worden als dit nodig is om het watersysteem up to date te houden. Informatie: Lodewijk van Kemenade, kemenade@landschapsbeheer.net