Landschapsbeheer Flevoland

 

Advies Natuurerf

Wilt u van uw erf een natuurlijk erf maken waar niet alleen uzelf maar ook allerlei dieren van profiteren? Wij helpen u daar graag bij, met een inrichtingsadvies en tips voor uitvoering! 
Met dit jaar extra informatie over natuurlijke ontwikkelingen op het erf, te beginnen met boomholten.

Mijn Natuurerf

Een Natuurerf is een erf en/of tuin met verschillende natuurlijke elementen zoals een poel, takkenril, vogelbosje of bloemenweide. Dit zijn waardevolle elementen voor dieren zoals egels, kikkers, vlinders en muizen en diverse vogels die er hun voedsel vinden of nestgelegenheid.

Het aantal dieren in het agrarische gebied neemt af. Dit komt deels omdat erven en tuinen steeds netter worden. Gaten en kieren worden dichtgestopt en rommelige overhoekjes opgeruimd. Dieren zoals egels, uilen en vleermuizen zijn daardoor steeds minder op erven te vinden. Voor planten en dieren zijn erven vaak ook “stapstenen” in het agrarische gebied. Voor plant- en diersoorten op erven geldt: hoe diverser een erf, hoe groter het aantal soorten. 

Een erf kan een diversiteit aan biotopen herbergen zoals beplantingen (bosjes, bomenrij, boomgaarden, heggen, hagen en solitaire bomen), grazige (bloemrijke vegetaties en wateren (zoals poelen, sloten en vijvers). 

Advies op maat
Met kleine maatregelen zijn dieren vaak al gebaat. Landschapsbeheer Flevoland geeft daarom advies om uw eigen natuurerf te creëren, om dieren op en rondom uw erf te helpen en daarmee de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Natuurerven kunnen namelijk een belangrijke stapsteen of zelfs een volledig leefgebied vormen voor bijzondere, maar ook voor gewone diersoorten.

Interesse?
Onze erf-adviseur komt graag bij u langs.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Tiem van Veen: veen@landschapsbeheer.net of telefoonnummer: 0320 294935. Een Natuuradvies op maat kost u 250 euro.

Boomholten op het natuurlijke erf

Boomholten op het natuurlijke erf

Een groot deel van het bomenbestand in Flevoland verkeert inmiddels in een vroeg volwassen stadium. Ook de beplanting op de erven. Met het ouder worden ontstaan door verschillende oorzaken ook holten in de bomen, zowel in levende als in dode bomen. 

Lees meer over boomholten op het natuurerf.