Landschapsbeheer Flevoland

 

Advies Natuurerf

Wilt u van uw erf een natuurlijk erf maken waar niet alleen uzelf maar ook allerlei dieren van profiteren? Wij helpen u daar graag bij, met een inrichtingsadvies en tips voor uitvoering! 
Met dit jaar extra informatie over natuurlijke ontwikkelingen op het erf, te beginnen met boomholten.

Mijn Natuurerf

Een Natuurerf is een erf en/of tuin met verschillende natuurlijke elementen zoals een poel, takkenril, vogelbosje of bloemenweide. Dit zijn waardevolle elementen voor dieren zoals egels, kikkers, vlinders en muizen en diverse vogels die er hun voedsel vinden of nestgelegenheid.

Het aantal dieren in het agrarische gebied neemt af. Dit komt deels omdat erven en tuinen steeds netter worden. Gaten en kieren worden dichtgestopt en rommelige overhoekjes opgeruimd. Dieren zoals egels, uilen en vleermuizen zijn daardoor steeds minder op erven te vinden. Voor planten en dieren zijn erven vaak ook “stapstenen” in het agrarische gebied. Voor plant- en diersoorten op erven geldt: hoe diverser een erf, hoe groter het aantal soorten. 

Een erf kan een diversiteit aan biotopen herbergen zoals beplantingen (bosjes, bomenrij, boomgaarden, heggen, hagen en solitaire bomen), grazige (bloemrijke vegetaties en wateren (zoals poelen, sloten en vijvers). 

Advies op maat
Met kleine maatregelen zijn dieren vaak al gebaat. Landschapsbeheer Flevoland geeft daarom advies om uw eigen natuurerf te creëren, om dieren op en rondom uw erf te helpen en daarmee de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Natuurerven kunnen namelijk een belangrijke stapsteen of zelfs een volledig leefgebied vormen voor bijzondere, maar ook voor gewone diersoorten.

Interesse?
Onze erf-adviseur komt graag bij u langs.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Tiem van Veen: veen@landschapsbeheer.net of telefoonnummer: 0320 294935. Een Natuuradvies op maat kost u 250 euro.

Insectvriendelijk maaibeheer
sinusmaaibeheer

Insectvriendelijk maaibeheer

Sinusmaaibeheer of slingerend maaibeheer is een uitkomst voor insecten. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien, ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan en stukken die 3-4 keer per seizoen worden gemaaid. Zo blijven er op elk moment van het jaar bloeiende planten binnen vliegafstand staan, waar solitaire bijen en andere insecten nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

Zwaluwen op het erf
boerenzwaluwen

Zwaluwen op het erf

Zwaluwen hebben een voorkeur voor open, landelijk gebied met lage vegetatie en water in de buurt. Erven bieden vaak geschikte broedplekken, hoewel de moderne stallen vaak niet meer toegankelijk zijn voor zwaluwen en op veel boerenerven door schaalvergroting en verharding de rommelhoekjes met ruige begroeiing zijn verdwenen. Met een beetje hulp kunnen ze toch een plekje op het erf krijgen.

Boomholten op het natuurlijke erf

Boomholten op het natuurlijke erf

 

Een groot deel van het bomenbestand in Flevoland verkeert inmiddels in een vroeg volwassen stadium. Ook de beplanting op de erven. Met het ouder worden ontstaan door verschillende oorzaken ook holten in de bomen, zowel in levende als in dode bomen. 

Lees meer over boomholten op het natuurerf.