Landschapsbeheer Flevoland

 

Broedvogels op en aan het dak

Verstedelijking is een verschijnsel dat niet alleen bij mensen voorkomt. Ook vogels ontdekken, soms noodgedwongen, nieuwe mogelijkheden in de stad. Menig plat dak op industrieterrein of gewoon midden in dorp of stad, biedt een broedplaats aan een groep meeuwen of een paartje scholeksters. Ook de van nature in rotsen broedende gierzwaluwen weten hun weg te vinden onder onze dakpannen.

Het geheim van de succesvolle “dakbroeder” zit ‘m onder andere in de manier waarop de kuikens aan hun eten komen. Je zult een kievit of grutto niet op een dak aantreffen. Hun kuikens staan namelijk al heel jong op eigen benen en moeten hun kostje zelf bij elkaar zoeken, daarbij beschermd door de ouders. Bij scholeksters en meeuwen is dat een heel ander verhaal. Pa en ma verzamelen de kost en komen dat brengen aan het kroost. Meeuwen vliegen daarbij met gemak grote afstanden en zoeken hun voedsel aan de (IJsselmeer/Markermeer)kust of op vuilnisbelt en straat. Scholeksters zoeken het dichterbij en scharrelen in de berm en grasveld op zoek naar voedsel.
De belangstelling van beide soorten gaat uit naar een groot, plat dak met een vrije aanvliegroute. Grind is zeer geliefd als dakbedekking.. En natuurlijk niet teveel verstoring. Dan heb je een mooie, veilige broedplek, buiten bereik van vossen, honden en andere belagers. Wat wil een moderne stadsvogel nog meer?

Gierzwaluwen zijn in toenemende mate aangepast aan de stenige, menselijke omgeving. Het zijn kolonievogels die met name gebruik maken van wat oudere wijken, waar ze invliegopeningen onder dakpannen benutten. Bij renovaties in woonwijken lopen zij dan ook grote risico’s op verlies van hun broedplaats.