Landschapsbeheer Flevoland

 

Help de otter veilig door Flevoland.


Er zijn weer otters in Flevoland, maar zij ondervinden veel barrières op hun trektocht door de provincie. Met als gevolg regelmatig verkeersslachtoffers. Het is daarom zaak om nu maatregelen te nemen. Met uw hulp kunnen we in Flevoland veilige otterroutes maken. En door te laten zien dat we hier serieus mee aan de slag gaan, worden de weg- en waterbeheerders ook wakker geschud om mee te werken aan veilige otterroutes door Flevoland.

Als je aan een otter denkt, denk je aan water. Dat klopt, de otter is voor zijn voedselvoorziening afhankelijk van water. Maar voor verplaatsen over grotere afstanden, op zoek naar een partner of een geschikt leefgebied, kan een otter per nacht wel 20 km lopend afleggen langs vaarten en tochten. Bruggen en duikers vormen op zijn weg door het Flevolandse landschap gevaarlijke obstakels. Kan hij er niet via een richel onderdoor, dan steekt de otter de weg over. Met alle risico’s van dien. Hele grote barrières als de A6 moeten worden opgepakt in het kader van een onderzoek dat Alterra uitvoert. Maar we moeten en kunnen nu ook actie ondernemen om de kleine hobbels aan te pakken.

Hoe maken we veilige otterroutes?
Een dertigtal vrijwilligers (de otterspotters) zoekt in de winterperiode al naar spraints (otterkeutels) aan de oevers. Op vaste punten wordt drie keer in de winterperiode gekeken of er sporen van de otter te vinden zijn. Zo krijgen we een indruk waar de otter gedurende de winter te vinden is en of de populatie ook uit weet te breiden.Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig die ook willen tellen. Heeft u interesse? Geef het even door!
En dan? Leuk zo’n keutel, maar die zegt niet veel over bv. de richting waarin de otter is gelopen. Een wildcamera kan veel meer informatie verschaffen. Het combineren van de waarnemingen geeft een beeld waar de otters lopen en dus ook waar de knelpunten zijn.
Op die punten kunnen we maatregelen nemen. We vervangen verrotte loopplanken onder duikers en bruggen. Een klus die we samen met vrijwilligers uit kunnen voeren. Ons werk is ook een breekijzer om beheerders wakker te schudden. Door zelf een deel van de planken te vervangen kunnen we aan de beheerders laten zien dat ook zij in actie moeten komen voor de otter.

 

Verkeersslachtoffer januari 2013

Verkeersslachtoffer januari 2013

Zo zien we hem liever!

Zo zien we hem liever!